Boomerang složil zkoušku ZPO 2

„Dastík“ dnes složil obranářskou speciálku ZPO 2 – pravděpodobně nejtěžší obranářskou zkoušku na světě! Tato zkouška je složená z praktické obrany v lese, kde musí pes nejdříve vyhledat 2 figuranty a po celou dobu provádět zákroky proti oběma figurantům – jejich zajištění, prohlídky (včetně přepadů), doprovody i střežení s pokusem o útěk figurantů v nepřítomnosti psovoda. Obrana je zakončena zákrokem na 200 kroků na 2 figuranty, kde po zákroku na prvního, psa napadne druhý figurant. Poslušnost je u této zkoušky podle ZVV3. Bylo mi ctí předvést svůj odchov na takto náročné zkoušce a mít obranu na 192 b. ve známce „výborná“!

Specialní poděkování patří Ing. Miroslavu Ulčovi, bez jehož moudrých rad a nezištné pomoci by příprava na takovou zkoušku byla nemyslitelná.

Přejít nahoru